Antikke principper for et liv med sindsro, frihed og mening

Vi lever på mange måder i en forkælet og selvoptaget tid, hvor den materielle velstand og teknologiske udvikling har vist sig ude af stand at løse menneskets eksistentielle problemer. I den antikke stoiske filosofi findes forbavsende relevante og effektive svar, som Niles Overgaard opdaterer til fem simple principper, der kan bruges af moderne mennesker i både privat- og arbejdsliv.

Niels Overgaard er udannet journalist, arbejder til dagligt som medie- og kommunikationschef, er forfatter til bestsellerbogen ”Det hele handler ikke om dig” samt ”Mere er aldrig nok – hvad antikke filosofier ved om et lykkeligt liv” - og tilbyder inspirerende og tankevækkende foredrag, der indgyder til refleksion.

Foredrag

Mere er aldrig nok - hvad antikke filosoffer ved om et lykkeligt liv

Niels Overgaard tager jer med på en rejse ind i antikkens filosofi i foredraget baseret på hans anden bog, "Mere er aldrig nok – Hvad antikke filosoffer ved om et lykkeligt liv". Her udforsker han spørgsmål som "hvordan opnår man lykke?" og "hvordan lever man ordentligt i en stadig mere kompleks verden?". For de store tænkere som Sokrates, Platon, Epikur og stoikerne var livets formål at opnå lykke gennem en livsindstilling, der prioriterede indre tilfredshed over ydre succes.

I dette foredrag baseret på bogen "Mere er aldrig nok – hvad antikke filosoffer ved om et lykkeligt liv" udfolder Niels Overgaard betydningen af de fire kardinaldyder: visdom, mådehold, retfærdighed og mod – samt kærligheden. Han deler indsigt i, hvordan moderne mennesker kan drage inspiration fra de gamle grækere og romere i deres stræben efter et lykkeligt liv.

Book foredraget, hvor Niels Overgaard åbner op for dialog og deler personlige erfaringer med dyder og - ikke mindst - laster.

Foredrag

Det hele handler ikke om dig

Tag med Niels Overgaard på en rejse tilbage til antikkens stoiske filosofi og opdag, hvordan de gamle principper kan benyttes i nutidens samfund. Med udgangspunkt i sin bog ”Det hele handler ikke om dig” belyser Niels den moderne udfordring med at finde mening i et liv præget af overflod og jagten på selvrealisering.

I en tid med stigende stress, angst og tab af mening både i vores personlige og arbejdsmæssige liv, præsenterer Niels fem jordnære og konkrete principper baseret på den stoiske tilgang. Disse principper kan hjælpe både ledere og enkeltpersoner med at skabe balance, frihed og meningsfuldhed.

Brug den filosofiske indsigt til at navigere i den komplekse, moderne verden og få redskaberne til at opnå indre ro og sindsro. Uanset om det er på arbejdet eller i dit personlige liv, kan du opnå en mere meningsfyldt og balanceret tilværelse ved at implementere de stoiske principper. Grib muligheden for at opleve et liv, hvor det hele ikke handler om dig, men om at finde mening, frihed og balance.

Foredrag

Bæredygtigt lederskab – hvad kan moderne ledere lære af antikkens filosofi?

I dag er det ikke længere tilstrækkeligt at fokusere kun på økonomisk gevinst uden at tænke over, hvordan man opnår den. Niels Overgaard præsenterer en inspirerende tilgang, hvor antikkens dyder som selvbeherskelse, retfærdighed, mod og visdom bliver oversat til bæredygtigt lederskab.

Ved at kombinere stærke præstationer med trivsel, viser Niels moderne ledere, hvordan de kan skabe en positiv indvirkning på både virksomheder og samfund. Opdag de tidløse principper, der kan forvandle måden at lede på og føre til langvarig succes og bæredygtig udvikling.

Om Niels Overgaard

Formidler af antikkens filosofi i en moderne sammenhæng

Niels Overgaard betegner sig selv som ”hverdagsstoiker” – og med rette, for udover at være forfatter til den anmelderroste bestsellerbog ”Det hele handler ikke om dig”, der gør stoicismen tilgængelig for moderne mennesker, lever han selv i stor udstrækning efter den antikke tankegang.

Niels arbejder til dagligt som medie- og kommunikationschef hos Gyldendal, hvor han også er en del af koncernledelsen. Han er uddannet journalist og har i en årrække arbejdet med virksomhedskommunikation, i særdeleshed med et særligt fokus på bæredygtighed og de bæredygtige krav, virksomheder i dag skal leve op til.

I et foredrag med Niels Overgaard vil du få et interessant og velformidlet indblik i antikkens filosofi, herunder en overførsel af de stoiske principper til det moderne samfund. Han giver brugbare og konkrete råd til, hvordan vi i en tilværelse med stigende krav til os selv og hinanden kan skabe et mere balanceret, frit og meningsfyldt liv. Så at sige et kærligt spark bagi med en opfordring til at tage personligt ansvar og tjene det fælles bedste.

Bog

Det hele handler ikke om dig

I ”Det hele handler ikke om dig” giver Niels Overgaard en introduktion til stoicismens antikke principper for et liv med sindsro, frihed og mening.


Den vestlige verden har aldrig haft større velstand og frihed, men det til trods lever mange en stresset tilværelse med angst og depression, og i vores søgen efter selvrealisering i et liv med uendelige muligheder, mister vi meningen. I denne interessante, humoristiske og til tider provokerende bog giver Niels med udgangspunkt i stoisk filosofi og sit personlige liv et bud på, hvordan vi finder ind til et mere balanceret, frit og meningsfyldt liv.


På trods af flere tusind år siden sin oprindelse giver den stoiske filosofi stadig værdifuld indsigt i et meningsfyldt liv for det moderne menneske. Niels forestiller de klassiske dyder på underholdende og vedkommende vis med personlige beretninger om hans tidligere meget ikke-stoiske liv samt introducerer, hvordan filosofien kan anvendes konkret i både privat- og arbejdslivet.

Bog

Stoisk Dagbog

Denne lille dagbog giver dig et rum til stoisk refleksion over dit liv og fremtid.

Grundlaget for dagbogen er baseret på tre spørgsmål fra den stoiske filosof, Seneca: ”Hvilken dårlig vane har du modarbejdet i dag?”, ”Hvilken forseelse har du taget afstand fra?” og ”I hvilken henseende har du forbedret dig?”. Ved at forholde dig til disse tre spørgsmål, får du plads og rum til at reflektere over dit liv ud fra stoicismens grundbegreber. Derudover indledes hver måned af et Seneca-citat, der sætter rammen for yderligere refleksion inden for forskellige tematikker.

Anbefalinger

Anbefalinger fra ledere af "Det hele handler ikke om dig" og foredrag

Anne Mette Toftegaard

Group deputy CEO, Alm. Brand Group

Også i arbejdslivet opstår der masser af situationer, som vi ikke havde forudset eller selv er herrer over, uanset hvor meget vi anstrenger os. Her vil forskellen mellem succes og fiasko ofte bestå i, hvordan man som ledelse tænker om og handler på det, der er sket. Og det er i sig selv en vigtig ledelsesfilosofi, som skal med i værktøjskassen, hvorfor hele mit ledelsesteam fik bogen.

Frederikke Antonie Schmidt

Founder & creative director, Roccamore

Jeg har fået meget ud af at lytte til "Det hele handler ikke om dig", som giver nogle simple principper for, hvordan man bliver bedre - som leder og som menneske. Jeg giver den mine varmeste anbefalinger.

Henrik Wellejus

Managing Partner, Deloitte Audit & Assurance - Nordic and Denmark

Niels' bog "Det hele handler ikke om dig" var meget inspirerende for mig at læse. Jeg inviterede ham efterfølgende til at holde foredrag om de stoiske principper for vores partnere, og der var massiv positiv feedback fra mine kollegaer. Mange af de unge omtalte sågar oplægget som en "life changer.

Oplev Niels Overgaard live

28. august 2024København NNørrebro TeaterFå billetter tilbage!Kl. 20:00 - 22:00http://www.tikko.dk/event/niels_overgaard_norrebro-7629
25. november 2024København VBremen TeaterKøb billetKl. 19:00 - 21:00http://www.tikko.dk/event/niels_overgaard_mere_er_aldrig_nok_kbh-8020
9. december 2024Aarhus CHermans - Tivoli FrihedenKøb billetKl. 19:00 - 21:00http://www.tikko.dk/event/niels_overgaard_mere_er_aldrig_nok_aarhus-8021
16. december 2024Odense CMagasinetKøb billetKl. 19:00 - 21:00http://www.tikko.dk/event/niels_overgaard_mere_er_aldrig_nok_odense-8023
16. januar 2025RoskildeRoskilde KongrescenterKøb billetKl. 19:00 - 21:00http://www.tikko.dk/event/niels_overgaard_mere_er_aldrig_nok_roskilde-8022
3. februar 2025København VBremen TeaterKøb billetKl. 19:00 - 21:00http://www.tikko.dk/event/niels_overgaard_mere_er_aldrig_nok_kbh-8131

Kontakt

Skal vi tale sammen?

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at booke et foredrag, er du velkommen til at udfylde kontaktformularen.

E-mail(Påkrævet)
Fortæl venligst, hvad du tænker på. Har du et spørgsmål? Spørg løs.